WebObs Telmee (App en browserversie)

Telmee!

Online en offline uw waarnemingen in de natuur invoeren. Uw tablet of telefoon met GPS zorgen dat de waarneming op de juiste plaats en tijd worden vastgelegd. Maar ook is het mogelijk zelf een plek op de kaart aan te wijzen of een andere datum/tijd te gebruiken. 

Als u klaar bent met invoeren kunt u uw waarnemingen uploaden naar uw waarnemersaccount in www.telmee.nl. Heeft u nog geen account? Ga dan eerst naar www.telmee.nl om u te registreren. (http://telmee.nl/index.php?c=reg&m=add).

Heeft u veel waarnemingen of werkt u veel samen met anderen voor een inventarisatie? Op Telmee.nl kunt u uw waarnemingen organiseren in mappen, bijvoorbeeld voor een bepaald project of een specifieke bezoek en deze map(pen) delen met andere gebruikers. En elke map kunt u selecteren als doelmap voor het uploaden van uw waarnemingen in het veld. Zo houdt u zicht op uw waarnemingen.

Met uw waarnemingen in Telmee draagt u direct bij aan actuele verspreidingsinformatie in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) en soortbescherming! Meer informatie? Ga naar www.telmee.nl.

WebObs voor Telmee is beschikbaar als browser en als Android App. Beide versies bieden echter de zelfde functionaliteit. Op deze pagina is een overzicht gegeven van de huidige functionaliteit van de applicatie.

Installatie

U kunt WebObs in de browser direct gebruiken op http://tm.webobs.org 

De Android App kan worden geinstalleerd op de meeste Android smartphones (Android versie 2.3.3 en hoger)
Indien u webobs in de browser wilt gebruiken worden de meeste browsers hiervoor ondersteund. 
Een uitgebreide lijst van ondersteunde apparaten en browsers kunt u vinden op de pagina Ondersteunde apparaten. Meer inforatie over de installatie-opties is te vinden op de Download-paginaWaarneming invoeren met kaart

Functionaliteit

WebObs heeft basaaal de functionaliteit gekregen om uw waarnemingen vast te leggen, wijzigen zolang ze nog niet zijn geupload, exporteren (naar CSV) en te upoaden naar uw account onder Telmee. Maar bij het vastleggen van de waarnemingen zijn diverse voorinstellingen en keuzes mogelijk. Onderstaande informatie is bedoeld om zo veel mogelijk van deze opties verder toe te lichten.

WebObs heeft diverse functionaliteiten voor het opslaan van uw waarnemingen:

 • Tijd bewerken of huidige tijd gebruiken
 • Soort selecteren, uit alle groepen of uit specifieke soortgroep.
 • Soort selecteren op basis van beginletters, op basis van overeenkomstig woorddeel, of met bijv "g g" voor grauwe gans.
 • Soort selecteren op nederlandse en/of latijnse naam.
 • Locatie via gps/wifi of met kaart. Ook invoeren buiten je eigen locatie is dus mogelijk
 • Geheugen van laatst ingevoerde soorten
 • Locatie en tijd van eerdere waarnemingen kopieren
 • Waarnemingen bewerken
 • Waarnemingen uploaden naar waarneming.nl/observado/waarnemingen.be, telmee en sovon
 • Waarnemingen exporteren naar bestand (csv of geojson)
 • Offline en online gebruik (als u de website eenmaal bezocht hebt kunt u ook offline naar de website)

Lees verder hoe u deze functies kunt gebruiken, probeer gelijk http://m.webobs.org of bekijk de video.

Eerste bezoek

Als u de site voor het eerst bezoekt met een ondersteunde browser/telefoon moet u eerst een keuze maken voor telmee dan wel waarneming.nl. Als u uw keuze heeft gemaakt, moet u soorten downloaden, voorts zult u waarschijnlijk van taal willen wisselen, dit kan op de instelling pagina, alwaar u ook uw inloggegevens voor waarneming.nl/telmee kunt opgeven.

Als u vervolgens op menu drukt, kiest u soortenlijsten. U kunt dan soortenlijsten kiezen om op te slaan op uw telefoon. Deze soortenlijsten zijn nodig om soorten uit te kunnen kiezen bij het invoeren (kier in menu invoeren om op de invoer pagina te komen).

Waarnemingen opslaan

De waarnemingen die u invoert op de pagina 'invoeren' worden opgeslagen op uw telefoon en nooit direct op waarneming.nl opgeslagen. Om waarnemingen naar waarneming.nl te zenden gebruikt u de optie upload uit het menu.

Soort kiezen

Om een soort te kiezen op de invoerpagina moet u eerst op de pagina soortlijsten de desbetreffende soortlijst hebben opgeslagen. Als u de cursor in het soortveld zet worden de laatst gekozen soorten zichtbaar, als u 3 of meer karakters in het veld typt verschijnt er een lijst soorten op basis van deze karakters. (zie voorbeeld hiernaast)

 

Mocht u niet alleen soorten met de zelfde beginletters willen weergeven of latijnse namen gebruiken dan kunt u dan bij instellingen aanpassen.

Locatie waarneming

Bij het invoeren wordt automatisch uw locatie bepaald, de coordinaten worden inclusief nauwkeurigheid getoond. U kunt instellen om ze als amersfoort coordinaten weer te geven of als lat lon. Het automatisch bepalen van de locatie werkt alleen als u webobs en uw browser toestaat u locatie te bepalen. Instructies hoe dit in te stellen op de iphone vindt u hier.

Mocht u uw locatie willen aanpassen, dan kunt u ook gebruik maken van de kaart. Op de kaart wordt u gps positie weergegeven als een circel (incl. onnauwkeurigheid), de marker geeft de locatie aan die gebruikt zal worden bij de waarneming. Druk op de kaart om de marker te verplaatsen. Met de meest rechter knop naast de coördinaten kunt u de kaart weer verbergen, met het linker knopje kunt u de locatie terugzetten op de gps.

Andere mogelijkheden van de kaart zijn het wisselen van kaartlaag (naar bijv. satteliet) en via menu->instellingen kunt u ook het kaartmateriaal van een gebied offline beschikbaar maken.

Overige informatie waarneming

Standaard staan gedrag en stadium op onbepaald, of de laatste waarde die u in tijdens de invoersessie heeft gebruikt. Als u een standaardwaarde waar het formulier altijd naar terug gaat na het opslaan van een waarneming wilt instellen, gebruik dan de optie maak gedrag en stadium standaard, deze optie verschijnt als u linksonderaan het invoerformulier op extra info drukt.

Waarnemingen overzicht

Op de pagina waarnemingen kunt u waarnemingen verwijderen en bewerken. U kunt alleen waarnemingen bewerken die nog niet naar waarneming.nl zijn gezonden.

 

Tijd en locatie hergebruiken

U kunt ook waarnemingen 'kopiëren', u kunt dan extra waarnemingen invoeren met dezelfde locatie en tijd als een van de reeds opgeslagen waarnemingen. Klik hiervoor op het kopieer icoon achter een waarneming.

Wijzigen en verwijderen

Druk op verwijderen of wijzigen om een waarneming te wijzigen of te verwijderen.

Uploaden en Exporteren

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, moet u waarnemingen op de uploadpagina uploaden om ze ook op waarneming.nl te krijgen. U hoeft dit natuurlijk niet te doen, als u ze voor eigen gebruik in een csv bestand (o.a. te openen met excel) wil downloaden of geojson (openen in bijv quantum gis), dan kunt u de export pagina gebruiken.

Als waarnemingen eenmaal succesvol naar waarneming.nl zijn verzonden dan kunt u ze niet nogmaals naar de site verzenden, het kan dus geen kwaad oude waarnemingen op uw telefoon te laten staan. Mocht er problemen optreden, zoek dan contact via allart.kooiman at sovon punt nl.

Als Webapp op Iphone/Iphone

Druk op de knop om bladwijzers toe te voegen en kies zet in beginscherm. Als dit gedaan heeft krijgt u het icoon van de applicatie in uw beginscherm, als u deze gebruikt om de applicatie te starten dan zal deze buiten de browser starten!

Momenteel is er in IOS 6 een bug waardoor het bepalen van de locatie slecht functioneert wanneer webobs als webapp is geinstalleerd!